A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Remont
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym określa, że remont jest wykonywaniem w istniejącym obiekcie budowlanych robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Podział remontów w budownictwie
- bieżące - polegające na prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, potrzebnych dla utrzymania obiektu i jego otoczenia w odpowiednim stanie technicznym.
- interwencyjne - przeprowadzane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych nagłymi przypadkami (np. pożar)
- kapitalne - polegają na wymianie i naprawie zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: