organizacje pożytku publicznego

ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU - ZABRZE

 • KRS:0000004507
 • Nazwa: ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU
 • Adres:41-806 ZABRZE, WYCISKA 5
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-15
 • Adres WWW:http://www.ztr.zabrze.pl
 • Konto bankowe:64105015881000002252857707
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE