organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "ANDRZEJ" NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU - ZABRZE

 • KRS:0000307781
 • Nazwa: FUNDACJA "ANDRZEJ" NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU
 • Adres:41-800 ZABRZE, WOLNOŚCI 192
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-18
 • Adres WWW:http://www.fundacjaandrzej.pl
 • Konto bankowe:89105015881000009071362744
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE