organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA BETLEHEM DOM CHLEBA - ZABRZE

 • KRS:0000061302
 • Nazwa: FUNDACJA BETLEHEM DOM CHLEBA
 • Adres:44-360 NIEBOCZOWY, NOWY DWÓR 1
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-07
 • Konto bankowe:19846900090012424320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE