organizacje pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ "MODLITWA I CZYN" - ZABRZE

 • KRS:0000223459
 • Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ "MODLITWA I CZYN"
 • Adres:41-803 ZABRZE, BYTOMSKA 39
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-21
 • Adres WWW:http://www.modlitwaiczyn.pl
 • Konto bankowe:18124048491111000053507738
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE