organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ - ZABRZE

 • KRS:0000147543
 • Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Adres:41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 6
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-29
 • Adres WWW:http://www.fundreps.republika.pl
 • Konto bankowe:26124048491111000053424077
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE