organizacje pożytku publicznego

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU - RYBNIK

 • KRS:0000108669
 • Nazwa: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU
 • Adres:44-200 RYBNIK, SOBIESKIEGO 15
 • Miasto:RYBNIK
 • Gmina:M. RYBNIK
 • Powiat:M. RYBNIK
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-02
 • Adres WWW:http://www.rybnik.pl/rkutw/
 • Konto bankowe:19124043571111000053183495
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RYBNIK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE