organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA" - RYBNIK

 • KRS:0000034528
 • Nazwa: FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA"
 • Adres:44-207 RYBNIK, PODMIEJSKA 7
 • Miasto:RYBNIK
 • Gmina:M. RYBNIK
 • Powiat:M. RYBNIK
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-28
 • Konto bankowe:54137012130000170147943700
 • Zadania OPP:6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RYBNIK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE