organizacje pożytku publicznego

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU - RYBNIK

 • KRS:0000013219
 • Nazwa: BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
 • Adres:44-200 RYBNIK 1, WIEJSKA 12
 • Miasto:RYBNIK
 • Gmina:M. RYBNIK
 • Powiat:M. RYBNIK
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-09
 • Adres WWW:http://www.bractwokurkowe.rybnik.prv.pl
 • Konto bankowe:65150012141212100418400000
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RYBNIK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE