organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA EDF POLSKA - RYBNIK

 • KRS:0000204954
 • Nazwa: FUNDACJA EDF POLSKA
 • Adres:44-207 RYBNIK, PODMIEJSKA
 • Miasto:RYBNIK
 • Gmina:M. RYBNIK
 • Powiat:M. RYBNIK
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-26
 • Adres WWW:http://www.fundacjarybnik.pl
 • Konto bankowe:18137012130000170647955001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RYBNIK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE