organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W WYSZKOWIE - WYSZKÓW

 • KRS:0000176675
 • Nazwa: TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W WYSZKOWIE
 • Adres:07-200 WYSZKÓW, 3 MAJA 12 / 1 A
 • Miasto:WYSZKÓW
 • Gmina:WYSZKÓW
 • Powiat:WYSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-10
 • Adres WWW:http://www.twpwyszkow.pl
 • Konto bankowe:89892300080900067620090005
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE