organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYSZKOWIE - WYSZKÓW

 • KRS:0000084000
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYSZKOWIE
 • Adres:07-200 WYSZKÓW, STRAŻACKA 5
 • Miasto:WYSZKÓW
 • Gmina:WYSZKÓW
 • Powiat:WYSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-22
 • Konto bankowe:44893100030000102320060001
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE