organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "IDZIK" - WYSZKÓW

 • KRS:0000175401
 • Nazwa: FUNDACJA "IDZIK"
 • Adres:07-200 WYSZKÓW, BIAŁOSTOCKA 12
 • Miasto:WYSZKÓW
 • Gmina:WYSZKÓW
 • Powiat:WYSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-15
 • Adres WWW:http://idzik.net/fundacja
 • Konto bankowe:43893100030002368920050001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE