organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM - OPOLE

 • KRS:0000017757
 • Nazwa: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
 • Adres:45-004 OPOLE, KONOPNICKIEJ 6
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-21
 • Adres WWW:http://www.tskn.vdg.pl
 • Konto bankowe:97105014871000000503424046
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE