organizacje pożytku publicznego

"DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU - OPOLE

 • KRS:0000245423
 • Nazwa: "DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU
 • Adres:45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 11-13A
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-22
 • Adres WWW:http://www.hospicjum.opole.pl
 • Konto bankowe:64114020170000460210294785
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE