organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM - OPOLE

 • KRS:0000007685
 • Nazwa: FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
 • Adres:45-724 OPOLE, KAROLA SZYMANOWSKIEGO 1
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-02-10
 • Adres WWW:http://www.fundacja-dom.opole.pl
 • Konto bankowe:02102036680000510200102996
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE