organizacje pożytku publicznego

"CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO" - OPOLE

 • KRS:0000290982
 • Nazwa: "CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"
 • Adres:45-010 OPOLE, SZPITALNA 5 A
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-17
 • Adres WWW:http://caritas.diecezja.opole.pl
 • Konto bankowe:73124016331111001015697335
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE