organizacje pożytku publicznego

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO - OPOLE

 • KRS:0000343254
 • Nazwa: CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • Adres:45-361 OPOLE, PLEBISCYTOWA 18
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-01
 • Adres WWW:http://opolska.zhp.pl
 • Konto bankowe:83109021380000000110177593
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE