organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU - USTROŃ

 • KRS:0000099847
 • Nazwa: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU
 • Adres:43-450 USTROŃ, SZEROKA 7
 • Miasto:USTROŃ
 • Gmina:USTROŃ
 • Powiat:CIESZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-27
 • Adres WWW:http://www.niepelnosprawniustron.pl
 • Konto bankowe:31105010961000000101086007
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - USTROŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE