organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI" - USTROŃ

 • KRS:0000330742
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI"
 • Adres:43-450 USTROŃ, DOMINIKAŃSKA 14
 • Miasto:USTROŃ
 • Gmina:USTROŃ
 • Powiat:CIESZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-29
 • Adres WWW:http://www.ponadgranicami.pl
 • Konto bankowe:90105010961000002341577365
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - USTROŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE