organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "MOŻNA INACZEJ" - USTROŃ

 • KRS:0000110528
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "MOŻNA INACZEJ"
 • Adres:43-450 USTROŃ, RYNEK 4
 • Miasto:USTROŃ
 • Gmina:USTROŃ
 • Powiat:CIESZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-10-24
 • Konto bankowe:60105010961000002289743433
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - USTROŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE