organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DOBREGO PASTERZA - USTROŃ

 • KRS:0000047396
 • Nazwa: FUNDACJA DOBREGO PASTERZA
 • Adres:43-450 USTROŃ, SKALICA 1
 • Miasto:USTROŃ
 • Gmina:USTROŃ
 • Powiat:CIESZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-07
 • Konto bankowe:65812900042001001498970001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - USTROŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE