organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM" - RYBNIK

 • KRS:0000311733
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM"
 • Adres:44-200 RYBNIK, PIASTA 35
 • Miasto:RYBNIK
 • Gmina:M. RYBNIK
 • Powiat:M. RYBNIK
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-06
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenierazem.org.pl
 • Konto bankowe:78116022020000000120810475
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RYBNIK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE