organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO "CHCIEJ CHCIEĆ" - OPOLE

  • KRS:0000210173
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO "CHCIEJ CHCIEĆ"
  • Adres:45-420 OPOLE, TYSIĄCLECIA 11
  • Miasto:OPOLE
  • Gmina:M. OPOLE
  • Powiat:M. OPOLE
  • Województwo:OPOLSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2004-06-15
  • Konto bankowe:54102036680000510201020650
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE