organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU - ZABRZE

 • KRS:0000008190
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU
 • Adres:41-800 ZABRZE, PLAC DWORCOWY 6
 • Miasto:ZABRZE
 • Gmina:M. ZABRZE
 • Powiat:M. ZABRZE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-14
 • Adres WWW:http://www.wszechnica.zabrze.pl/
 • Konto bankowe:81105015881000002306163557
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZABRZE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE