organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO" - SKIERNIEWICE

 • KRS:0000262627
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO"
 • Adres:96-127 LIPCE REYMONTOWSKIE, SŁONECZNA 1
 • Miasto:SKIERNIEWICE
 • Gmina:SKIERNIEWICE
 • Powiat:SKIERNIEWICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-31
 • Adres WWW:http://www.lgdgniazdo.pl
 • Konto bankowe:43929700050164062620000001
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKIERNIEWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE