organizacje pożytku publicznego

SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "AMETYST" - SKIERNIEWICE

 • KRS:0000033378
 • Nazwa: SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "AMETYST"
 • Adres:96- 100 SKIERNIEWICE, KOZIETULSKIEGO 3
 • Miasto:SKIERNIEWICE
 • Gmina:SKIERNIEWICE
 • Powiat:SKIERNIEWICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-12
 • Adres WWW:http://www.ametyst.org.pl
 • Konto bankowe:08102045800000130200592667
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKIERNIEWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE