organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "CHODŹMY RAZEM" - SKIERNIEWICE

 • KRS:0000276365
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "CHODŹMY RAZEM"
 • Adres:96-100 SKIERNIEWICE, IWASZKIEWICZA 8 / 4
 • Miasto:SKIERNIEWICE
 • Gmina:SKIERNIEWICE
 • Powiat:SKIERNIEWICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-11
 • Adres WWW:http://chodzmyrazem.pl
 • Konto bankowe:12102045800000110200909010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKIERNIEWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE