organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "POMÓŻMY MARZENIOM" - KIELCE

 • KRS:0000255194
 • Nazwa: FUNDACJA "POMÓŻMY MARZENIOM"
 • Adres:25-528 KIELCE, ZAGNAŃSKA 61
 • Miasto:KIELCE
 • Gmina:M. KIELCE
 • Powiat:M. KIELCE
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-12
 • Adres WWW:http://www.pomozmymarzeniom.pl
 • Konto bankowe:93150014581214500483240000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KIELCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE