organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM" - KIELCE

 • KRS:0000298436
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM"
 • Adres:25-001 KIELCE, PADEREWSKIEGO 11 / 39
 • Miasto:KIELCE
 • Gmina:M. KIELCE
 • Powiat:M. KIELCE
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-20
 • Adres WWW:http://www.zusmiechem.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:20109020400000000108873169
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KIELCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE