organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ - KIELCE

 • KRS:0000198087
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
 • Adres:25-013 KIELCE, JANA PAWŁA II 3
 • Miasto:KIELCE
 • Gmina:M. KIELCE
 • Powiat:M. KIELCE
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-08
 • Adres WWW:http://www.kielce.caritas.pl
 • Konto bankowe:41105014161000002307296067
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KIELCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE