organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA - KIELCE

 • KRS:0000035377
 • Nazwa: FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA
 • Adres:25-725 KIELCE, SIENNA 5
 • Miasto:KIELCE
 • Gmina:M. KIELCE
 • Powiat:M. KIELCE
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-07
 • Konto bankowe:16203000451110000000270350
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KIELCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE