organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ" - OPOLE

 • KRS:0000246671
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ"
 • Adres:45-040 OPOLE, PLAC KOPERNIKA 4 / 6A
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-08
 • Adres WWW:http://www.dobroczynca.org
 • Konto bankowe:26114017880000455019001005
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE