Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

żołnierze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - żołnierze
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 226 poz. 1676
  Prawo ustroju sądów powszechnych z dnia 21 sierpnia 1996r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 238 poz. 2397
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 186 poz. 1555
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 183 poz. 1529
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 183 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 160 poz. 1332
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 156 poz. 1305
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 155 poz. 1294
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 155 poz. 1293
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 155 poz. 1292
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 42 poz. 370
  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 110 poz. 1259
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: