Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zawody regulowane, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - zawody regulowane
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 63 poz. 394
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 221 poz. 1647
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 216 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 517
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 437
  Ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o działach administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 60 poz. 425
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 248 poz. 2098
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 214 poz. 1805
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 152 poz. 1270
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 151 poz. 1269
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 151 poz. 1265
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 147 poz. 1226
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 145 poz. 1217
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 139 poz. 1165
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: