Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zatrudnianie skazanych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - zatrudnianie skazanych
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 56 poz. 544
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 27 poz. 242
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 155 poz. 1297
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 154 poz. 1012
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 123 poz. 777
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 90 poz. 557
  Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: