Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zasiłek chorobowy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - zasiłek chorobowy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 291
  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 792
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 98 poz. 652
  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 145 poz. 1219
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 267
  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 39 poz. 353
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 199 poz. 1673
  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 65 poz. 742
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 153 poz. 1005
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 289
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 44 poz. 393
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 18 poz. 192
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2008 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 88 poz. 967
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2008 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 54 poz. 620
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2007r.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: