Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wynagrodzenia strażaków, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wynagrodzenia strażaków
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 37 poz. 212
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 204 poz. 1470
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 96 poz. 667
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 61 poz. 546
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 23 poz. 231
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 87 poz. 978
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 154 poz. 1016
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: