Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 24 poz. 148
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 204 poz. 1469
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 237 poz. 1719
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 234 poz. 1997
  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 197 poz. 1641
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 186 poz. 1560
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 120 poz. 1028
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 118 poz. 1014
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 100 poz. 917
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 100 poz. 916
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 904
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 903
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 901
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 86 poz. 792
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 86 poz. 788
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: