Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wynagrodzenia funkcjonariuszy AW, ABW i CBA, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wynagrodzenia funkcjonariuszy AW, ABW i CBA
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 128 poz. 820
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 528
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 137 poz. 973
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 136 poz. 963
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 128 poz. 896
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 128 poz. 895
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 128 poz. 894
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2012
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 53 poz. 526
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1982
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 187 poz. 1825
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 174 poz. 1685
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 160 poz. 1554
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 134 poz. 1251
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 132 poz. 1224
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: