Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Urzędnicy państwowi, samorządowi, Służba Cywilna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - urzędnicy państwowi, samorządowi, Służba Cywilna
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 246 poz. 1797
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1584
  Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 145 poz. 1628
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1593
  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 86 poz. 953
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 57 poz. 336
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: