Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Urlopy szkoleniowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - urlopy szkoleniowe
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 219 poz. 1631
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 174 poz. 1263
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 9 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 213 poz. 1779
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 163 poz. 1712
  Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 138 poz. 1465
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 126 poz. 1319
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 97 poz. 879
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 74 poz. 676
  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 51 poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 138 poz. 644
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: