Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Urlopy pracownicze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - urlopy pracownicze
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 104 poz. 708
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 9 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 233 poz. 1991
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 42 poz. 371
  Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 98 poz. 1070
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 33 poz. 388
  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 103 poz. 472
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 81 poz. 353
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 79 poz. 349
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 62 poz. 263
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 2 poz. 13
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 16 poz. 100
  Konwencja nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 3 poz. 19
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 24 poz. 142
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: