Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Urlopy bezpłatne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - urlopy bezpłatne
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 174 poz. 1263
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 9 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 86 poz. 784
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 74 poz. 676
  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1591
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 138 poz. 644
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 71 poz. 336
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 103 poz. 472
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
  Więcej
 • Monitor Polski 1992
  nr 37 poz. 275
  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
  Więcej
 • Monitor Polski 1979
  nr 20 poz. 116
  Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: