Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Uprawnienia osób niepełnosprawnych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 144 poz. 907
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującycm działalność gospodarczą i rolniczą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 144 poz. 906
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1754
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1403
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1824
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 5 poz. 32
  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 100 poz. 927
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 67 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: