Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 216 poz. 2191
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 8 poz. 67
  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 100 poz. 489
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Auxerre w dniu 29 września 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 100 poz. 487
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzona w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 100 poz. 485
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 98 poz. 474
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1978
  nr 12 poz. 53
  Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 8 poz. 62
  Konwencja (nr 123) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 37 poz. 263
  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 124) dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 37 poz. 259
  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.), przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1967
  nr 8 poz. 31
  Konwencja (nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 9 lipca 1964 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1966
  nr 32 poz. 192
  Konwencja (nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1939 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1961
  nr 42 poz. 218
  Konwencja (nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1955
  nr 38 poz. 236
  Konwencja (nr 96) dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1948
  nr 46 poz. 339
  Konwencja nr 78 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: