Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 195 poz. 1644
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 30 poz. 282
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 22 poz. 199
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 8 poz. 67
  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 55 poz. 250
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 9 poz. 54
  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 63 poz. 267
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 39 poz. 201
  Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1981
  nr 2 poz. 4
  Konwencja nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 16 poz. 100
  Konwencja nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 16 poz. 99
  Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku), przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 21 poz. 170
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 37 poz. 259
  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.), przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 20 poz. 122
  Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1954
  nr 38 poz. 167
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: