Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 117 poz. 1105
  Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 454
  Konwencja nr 47 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 452
  Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 450
  Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 107 poz. 512
  Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 14 poz. 53
  Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1973
  nr 25 poz. 142
  Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 37 poz. 261
  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1965
  nr 8 poz. 45
  Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1954
  nr 44 poz. 202
  Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 11 poz. 83
  Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1925
  nr 54 poz. 382
  Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.)
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: