Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/6
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 34 poz. 300
  Konwencja nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 248 poz. 2484
  Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 117 poz. 1105
  Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 43 poz. 370
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 5 poz. 49
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 8 poz. 67
  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 454
  Konwencja nr 47 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 452
  Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 72 poz. 450
  Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 128 poz. 619
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 110 poz. 534
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Rydze dnia 23 lutego 1994 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 107 poz. 512
  Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 103 poz. 503
  Konwencja nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 103 poz. 501
  Konwencja nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 13 maja 1958 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 96 poz. 465
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6
 • Adres publikacyjny: