Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ubezpieczenia wypadkowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ubezpieczenia wypadkowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 291
  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 117 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 11 poz. 74
  Ustawa z dnia 10 listopada 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 237 poz. 2015
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1992
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 200 poz. 1692
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 199 poz. 1673
  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1973
  nr 11 poz. 83
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 46 poz. 419
  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2008 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 22 poz. 219
  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 96 poz. 1058
  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2008 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 59 poz. 684
  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2007 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 35 poz. 413
  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2007r.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: